Zdvihací technika, jeřáby

  • poskytujeme profesionální opravy všech typů zdvihacích zařízení, jak po stránce strojní tak i elektrické. 
  • servis nabízíme i pro staré typy jeřábů, kladkostrojů a jeřábových drah.  
  • provádíme renovace jeřábových kol. Místo nutnosti úplné výměny opotřebených jeřábových kol provádíme jejich repasi podsoustružením opotřebené plochy, s následným speciálním navařením a obrobením pracovních valivých ploch a nákolků. Tím dosahujeme výrazného snížení nákladů při obnově. 
  • opravujeme kolejové dráhy, vč. jejich zaměření, seřízení přímosti, vyvaření jejich povrchu
  • provádíme plánované preventivní prohlídky a revize zdvihacích zařízení včetně provedení zatěžkávací zkoušky s požadovaným břemenem, vystavíme akreditovaný protokol. 
  • stávající jeřáby rozšiřujeme o dálkové ovládání rádiovým signálem. 
  • opravujeme a převíjíme elektromotory, opravujeme jeřábové brzdy („ELHY“). 
Zpět na opravy

Kontaktní informace:

Jiří Slavíček
vedoucí provozu Generální opravna

 
e-mail: jiri.slavicek@zvu.cz
mobil: 602 644 288
tel.: 495 822 140
fax: 495 822 815
 
Věříme, že námi provedené práce splní Vaše očekávání a jsme připraveni k jejich realizaci