Strojní vybavení

Strojní vybavení našich pracovišť jsou jednou z nejdůležitějších částí výrobního procesu. Skládají se z CNC strojních zařízení, které jsou pravidelně kontrolovány a revidovány, abychom mohli zajistit jejich nejvyšší přesnost a úroveň obrábění, dále naše pracoviště jsou vybavena  konvekčními strojními zařízeními, na které jsou kladeny stejné míry kontroly, jako u CNC strojů.  Podrobnější informace o strojním vybavení.