Školení

Našim zaměstnancům zajišťujeme veškerá potřebná školení, která právní předpisy požadují k vykonávaným pracovním činnostem, stejně tak školení prohlubující jejich kvalifikaci a osobní rozvoj.
 
Školení zajišťujeme jak našimi specialisty a revizními techniky, tak i osvědčenými externími lektory.
 
Některá školení jsme schopni zajistit i pro externí zájemce (OSVČ, firmy, školy,….).

Nabízíme také pronájem školící učebny pro firmy či vzdělávací instituce.
 

Nabízená školení

Aktuálně nenabízíme žádná školení.