Historie firmy

Obchodní značka ZVU je díky své dlouholeté tradici dobře známá v tuzemsku i na tradičních exportních trzích jako výrobce zařízení pro potravinářský a chemický průmysl, pro ekologii a energetiku. Historie firmy začíná v roce 1869, kdy byla v místě dnešních průmyslových podniků založena První česká akciová strojírna – Hradec Králové. Postupem doby prošel podnik řadou dílčích organizačních začlenění, např. v roce 1921 se stal součástí Škodových závodů Plzeň, v roce 1965 byl zařazen do společnosti Chepos Brno. Svým zaměřením se však stále orientoval na zajišťování výroby zařízení pro cukrovary, pivovary, parní kotle, plynárny a chemické závody.  
 
V 90. letech proběhla ve firmě radikální restrukturalizace, vzešlá ze zcela logické nutnosti přizpůsobit výrobně-technické i personální zdroje společnosti podmínkám nově se formujícího tržního hospodářství. Vzniklo tak holdingové uspořádání společnosti - různé obory výrobní specializace byly soustředěny v samostatných dceřiných společnostech s cílem maximálně zefektivnit činnosti a procesy v nich probíhající.
 
Akciová společnost ZVU Servis byla založena v roce 1997. Byly zde soustředěny převážně obslužné a servisní činnosti pro zbylou část holdingu. Postupem doby se ZVU Servis stal suverénní strojírenskou firmou, která se dnes výrazně orientuje především  na externího zákazníka. ZVU Servis disponuje vlastními výrobními prostory a má možnost rozšířit výrobní i montážní plochu v rámci skupiny ZVU, pokud to zakázka vyžaduje.